Påmeldingsskjema nederst på siden

Personløfterkurs / liftkurs

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter). Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål:
Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold og kontroll
– Sikker bruk og betjening
– Klasseinndeling A-B-C
– Uhell og ulykker
– Lover og forskrifter

Målgruppe:
Kurset passer for personer som skal bruke lift (personløfter).

Varighet:
6 timer.

Krav til forkunnskaper:
Ingen, men må ha fylt 18 år.

Pris:
Totalprisen på kurset er kr. 1990,- per deltaker og inkluderer avsluttende test og utstedelse av opplæringsbevis.

Bedriftsintern kurs:
Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursleder:
Stig Korslund
stig.korslund@hire.no
Tlf: 416 92 227

Adresse hvor kurset holdes:
HIRE Norway AS
Gamle Leirdalsvei 16
1081 Oslo

↓   Påmeldingsskjema

Bestillinger

Fristen på å melde seg på dette kurset er nå utgått.